Kesäkuun loppupuolella Tornion- ja Simojokeen on noussut lohia kudulle runsaammin kuin kahtena edellisenä vuonna. Simojoelle näyttäisi tulevan hyvä lohivuosi, Tornionjoen tilanne selviää lähiaikoina.

Aikaisen kevään myötä ensimmäiset lohet havaittiin varhain

Lohen nousurytmissä jokiin on vuosittain huomattavaa vaihtelua. Tänä vuonna kutuvaelluksen alku oli Tornionjoella ja Simojoella lupaava, ensimmäiset lohet havaittiin kaikuluotausseurannoissa jo toukokuun puolivälissä.

Varhaisen alun jälkeen lohimäärät eivät ole runsastuneet Tornionjoella yhtä nopeasti kuin parhaina vuosina. Simojoen lohennoususta näyttää tulevan seurantahistorian toiseksi paras. 3. heinäkuuta mennessä nousulohia on havaittu Tornionjoella 31 821 ja Simojoella 2 386 yksilöä. Lohen kutuvaellus Pohjanlahteen laskeviin jokiin jatkuu ainakin elokuulle asti, minkä vuoksi lopulliset lohimäärät selviävät vasta kesän jälkeen.

− Mikäli lohennousu jatkuu loppukesällä tavanomaista vauhtia, kutulohien määrät luultavasti riittävät turvaamaan poikastuotannon, kertoo erikoistutkija Atso Romakkaniemi Luonnonvarakeskuksesta (Luke). 

– Kudulle odotetaan tänä vuonna melko runsaasti keskikokoista, kahden merivuoden ikäistä lohta, joiden päävaellus ajoittuu kesä-heinäkuun vaihteen viikoille. Heinäkuun alkupuolella nähdään, minkä verran näitä lohia havaitaan luotaimissa, Romakkaniemi jatkaa.

Tornionjoella ja sen edustan merikalastuksessa on havaittu huonokuntoisia ja kuolleita lohia. Kalatautien seurannasta ja tutkimuksesta vastaavat eläinlääkintäviranomaiset: Suomessa Ruokavirasto ja Ruotsissa Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Kalastajia pyydetään ilmoittamaan havainnot SVA:n nettisivuille https://rapporterafisk.sva.se/

Pääosa merialueen lohikiintiöstä kalastettu

Suomen ammattikalastajat ovat saaneet alkukesän aikana suhteellisen hyviä lohisaaliita Pohjanlahdella. Ruotsi on sulkenut lohenkalastuksensa Perämerellä 27. kesäkuuta alkaen terminaalikalastusalueita lukuun ottamatta.

− Suomessa lohikiintiö on jaettu kalastajakohtaiseksi. Ammattikalastajat voivat asetettujen pyydysmäärä- ja aikarajoitusten puitteissa itse päättää kalastusajankohdastaan. Seurannan mukaan Pohjanlahden kiintiöstä on kalastettu kesäkuun loppuun mennessä noin 60 prosenttia eli 15 600 lohta, kertoo Luken tutkija Tapani Pakarinen.

Tornionjoella runsaasti lohen vaelluspoikasia

Tornionjoella poikaspyynti päästiin aloittamaan hyvissä ajoin keväällä, eivätkä tulvat aiheuttaneet katkoksia pyyntiin. Alustavan arvion mukaan Tornionjoesta lähti merelle yli 1,5 miljoonaa lohen vaelluspoikasta eli smolttia. Lohien lisäksi myös taimenen poikasia vaelsi merelle ilahduttavan runsaasti. Määrät tarkentuvat myöhemmin tehtävissä tarkasteluissa.

Simojoella lohen vaelluspoikasmäärä jäi huomattavasti odotettua heikommaksi. Syitä heikkoon tulokseen selvitetään kuluvan vuoden aikana.

Seuraa lohennousua 24/7 verkossa

Nousulohimäärien kehitystä voi seurata verkossa (www.luke.fi/nousulohet) elokuun loppuun saakka, jolloin nousukalaseuranta päättyy. Luke julkaisee uusia tietoja lohimäärien kehityksestä lähes päivittäin.

Lähde: Luke 5.7.2019