Det reduceringsfiske i den östnyländska skärgården som inleds i vår kommer att leda till en klar förbättring av vattenkvaliten.

På föreningen för vatten och luftvård i Östra Nyland konstaterar verksamhetsledare Tero Myllyvirta att ett effektivt fiske är bästa metod när det gäller att minska på fosforbelastningen av våra vattenområden.

Ett motsvarande reduceringsfiske i många östnyländska träsk har gett goda resultat och allt tyder på att reduceringsfisket också fungerar i skärgården.

Käla: Yle 19.4.2012