Nordisk Ministerråd bevilger 353.000 kr. til konference i Hirtshals, der skal medvirke til at udbrede de gode historier om branchen

Fiskerigruppen i Nordisk Ministerråd har bevilget 353.000 kr. til en konference i august med det formål at etablere og styrke et netværk med den officielle titel: »Perspektiver for fiskemel og fiskeolie set i lyset af forvaltningen af industri fiskeriet samt alternative anvendelser af mel og olie samt udviklingen af nye foderkoncepter og teknologier.«

»Der er først og fremmest behov for yderligere kendskab til og viden om de egenskaber, som fiskemel kan indeholde,« siger CEO Johannes Palsson. »Det skal der forskes i. Hidtil har vi i branchen betragtet fiskemel som proteinkilde, men de forskellige råvarer, vi bruger, indeholder forskellige egenskaber. Derfor skal vi styrke viden omkring vore produkter, som vi i større grad skal definere som ingredienser til gavn for opdræt af dyr og fisk i mange forskellige sammenhænge.«

Proteinrig styrke

Beløbet til konferencen er bevilget som et bidrag til at styrke og udvikle branchens pro l både internt og eksternt med den gode historie om det proteinrige fiskemel og fiskeolie, der – som det understreges – i stigende omfang efterspørges globalt til gavn for mennesker og dyr.

Nordisk Marin Tænketank er tovholder på projektet i tæt samspil med EU Fishmeal.

I styregruppen er blandt andre, direktør Odd Eliasen, Havsbrún, Færøerne, der også er bestyrelsesmedlem i FF Skagen A/S, Anne Mette Bæk Jespersen, direktør i MID og i EU Fishmeal, Chief Biologist Søren Anker Pedersen, MID, samt Quality Director Klaus Kristoffersen, FF Skagen.

Källa: FF Skagen, FiskerForum.dk 21.1.2016