FM Pentti Pasanen on valittu kalatalouspäälliköksi Pohjois-Suomen suuralueelle ajalle 1.1.2015–31.12.2019. Pentti Pasanen on vuodesta 2006 lähtien työskennellyt Lapin ELY-keskuksen ja sitä edeltäneen TE-keskuksen kalatalouspäällikkönä.

Kalatalouden aluehallinto organisoidaan uudelleen vuoden 2015 alusta alkaen. Tähän saakka kalatalousasioita on hoidettu 11 ELY-keskuksessa. Uudessa organisaatiossa kalataloustehtävien hoito keskitetään kolmeen suuralueeseen, jotka ovat Rannikko-Suomi, Sisä-Suomi ja Pohjois-Suomi. Yksiköiden sijoituspaikat ovat Turku, Kuopio ja Rovaniemi.

Lapin ELY-keskukseen sijoitetaan Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten kalataloustehtävät. Kainuun ELY-keskuksen kalataloushenkilöstö siirretään Lapin ELY-keskuksen alaisuuteen, mutta sijoituspaikkana säilyy edelleen Kajaani.

Lähde: Lapin ELY-keskus 31.12.2014