Många rapporter om minskade fiskbestånd är överdrivna och de flesta fiskbestånd är stabila, säger professor Ray Hilborn, från University of Washington, Seattle, USA.

Hilborn har gjort sig känd för att inte vara rädd för att kritisera domedagsprofeterna inom det marinbiologiska foskaretablissemanget. Hilborn besökte Köpenhamn nyligen och undervisade bland annat havsforskarna vid ICES och föreläste på Danmarks Fiskeriförening.

”The history of doom and gloom”, kallade Hilborn det och det kan ungefär översättas med ”jämmer och elände”. Alltså en djupt pessimistisk inställning till världen. En alarmistisk hållning. Hilborn väljer istället att vara optimist.

– De flesta av världens fiskbestånd är inte överfiskade, och många tidigare överfiskade bestånd håller nu på att återuppbyggas.

– Ett uthålligt globalt fiske är så viktigt, för så många människor.

Det finns många frågetecken kring hur vi skall klara av att mätta jordens växande befolkning utan vildfångad fisk, menar Hilborn.

– Pelagiskt fiske är den mest energieffektiva livsmedelsproduktionen i värden.

– Fiske har troligen lägre kostnader i form av påverkan på biodiversitet, än vad t o m biodynamiskt jordbruk har.

Han påpekade att det verkliga värdet av fisket, skall ses i sammanhang med hur man annars skulle vara tvungen att producera mat. Om man alltså ersätter all livsmedelsproduktion från havet – i form av fiskfångster – med landbaserad produktion skulle det verkligen bli tal om att miljön får betala ett högt pris.

Källa: Yrkesfiskaren 7/12