Alkuvuoden aikana pelagisen kalastuksen saaliit ovat olleet ennätyssuuria.

Kesäkuun loppuun mennessä on kalastettu Pohjanlahden silakkaa (osa-alueet 30-31) noin 22 000 tonnia enemmän kuin 2011. Pääaltaan, Saaristomeren ja Suomenlahden silakan kalastuksen saalis on 3 000 tonnia suurempi kuin viime vuonna. Kilohailia on kalastettu noin 2 000 tonnia enemmän kuin vuonna 2011. Pelagisen kalastuksen yhteissaaliit ovat noin 27 000 tonnia suuremmat kuin edellisvuoden.

Erityisesti Selkämeren silakkasaaliit ovat olleet ennätyssuuria myös pidemmällä aikavälillä katsottuna. Pääaltaan ja Suomenlahden kalastusrajoitusten takia laivasto on siirtynyt Selkämerelle kalastamaan. Suomen lipun alla oleva kalastuskapasiteetti on ollut täyskäytössä. Hyvä markkinatilanne on myös mahdollistanut tehokkaan kalastuksen.

Läntinen turskasaalis on 91 tonnia suurempi ja itäinen turskasaalis 32 tonnia pienempi.

Reaaliaikainen saalisseurantatilanne vuoden 2012 osalta löytyy liiton kotisivuilta (kiintiöt) https://www.sakl.fi .

Kalastusta on rajoitettu jo alkuvuoden aikana (katso tarkemmin liiton tiedotteet). Kalastusta joudutaan rajoittamaan lisää toisella vuosipuoliskolla kiintiötilanteen takia.

Lähde: SAKL