Valtioneuvosto on 25.1.2024 nimittänyt maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti Pekka Pesosen maa- ja metsätalousministeriön kansliapäälliköksi ajalle 1.2.2024 – 31.1.2029. Viran nykyisen haltijan Jaana Husu-Kallion toimikausi päättyy 31.1.2024.

Pekka Pesonen on toiminut vuodesta 2007 lähtien Euroopan viljelijä- ja osuuskuntajärjestö Copa-Cogecan pääsihteerinä. Aiemmin hän on työskennellyt mm. maa- ja metsätalousministerin valtiosihteerinä sekä Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y:n tehtävissä.

Kansliapäällikön virka täytetään viideksi vuodeksi kerrallaan. Virkaan tuli määräaikaan mennessä 16 hakemusta.

Kansliapäällikkö on ministeriön ylin virkamies, joka johtaa, kehittää ja valvoo ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa. Lisäksi kansliapäällikön tehtävänä on yhteensovittaa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa muiden ministeriöiden ja niiden hallinnonalojen toiminnan kanssa.

”Kiitän luottamuksesta ja käytän kaiken tarmoni ja kokemukseni maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan parhaaksi. Pitkän ulkomaan työrupeaman jälkeen palaan kotimaahan erittäin motivoituneena tekemään työtä suomalaisen alkutuotannon eteen”, Pekka Pesonen sanoo.

”Euroopan viljelijä- ja osuuskuntajärjestö Copa-Cogecan työ kattaa itse asiassa lähes koko MMM:n hallinnonalan asiat. Nyt näitä samoja asioita on katsottava hieman eri näkökulmasta. Vaikka oliivipuut tai viiniköynnökset eivät meillä kasvakaan, on niiden edunvalvontakokemuksesta varmasti jotain annettavaa meillekin.”

Lähde: MMM 25.1.2024