EU-asetusta elintarvikkeiden PAH-yhdisteiden enimmäismääristä on muutettu niin, että muutamissa jäsenmaissa sallitaan edelleen EU:n yleistä raja-arvoa korkeammat määrät polysyklisia aromaattisia hiilivetyjä eli PAH-yhdisteitä. Poikkeus koskee perinteisesti savustettuja lihavalmisteita ja kalastustuotteita, jotka ovat kansallisille markkinoille tarkoitettuja. Poikkeus on voimassa Suomessa ja muutamissa muissa jäsenmaissa syksyyn 2017 asti.

Poikkeuksen taustalla on se, että erityisesti pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on ollut vaikeuksia päästä kolme vuotta sitten asetettuihin alempiin PAH-pitoisuuksiin perinteisesti savustetuuissa lihavalmisteissa ja kalastustuotteissa. Nyt annetun poikkeuksen ehtona on, että PAH-yhdisteiden pitoisuuksia on seurattava ja hyvistä savustuskäytännöistä on laadittava ohjeet, joita on noudatettava. Toimijoiden pitää seurata PAH-yhdisteitä omavalvonnassa ja teettää pitoisuuksista laboratoriotutkimuksia.

Toimijoilla on aina vastuu tuottamistaan elintarvikkeista. Eviran internetisivuilla on ohjeita PAH-pitoisuuksien vähentämiseksi. Myös jäljitettävyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota, sillä poikkeuksen tarkoittamia tuotteita saa myydä vain Suomessa.

Maa- ja metsätalousministeriön laitosten elintarvikehygieniasta antamassa asetuksessasäädetään, että kaupallisissa asiakirjoissa on oltava tiedot ehdoista ja rajoituksista elintarvikkeissa, joiden markkinoille saattamiseen liittyy erityisehtoja. Laitosten omavalvonnassa on myös kuvattava, miten elintarvikkeet, joiden markkinoille saattamiseen liittyy erityisehtoja, pidetään merkittynä erillään muista elintarvikkeista.

Lähde: MMM tiedote 16.12.2014