Det går fortsatt bra för pälsnäringen i Europa. Det finländska pälsföretaget Saga Furs har också ökar sin försäljning rejält under de senaste åren.

Ett minkskinn kostar i dag tre gånger mera än för fyra år sedan.

Över hälften av alla skinn för pälsar produceras i Europa – med Danmark, Finland, Polen och Nederländerna i spetsen. Nyare europeiska producentländer är Lettland, Litauen och Estland.

Mellan år 2005 och 2012 växte den europeiska pälsproduktionen med en femtedel.

Den sammanräknade försäljningen vid två europeiska auktionshus – Saga Furs i Danmark och Kopenhagen Fur i Danmark – har ökat från 792 miljoner till 2114 miljoner euro, rapporterar Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund. Tillväxten från 2009 till 2012 var hela 167 procent.

Mink- och rävskinn hör till de huvudsakliga försäljningsprodukterna.

Tillväxten på marknaden ökar främst i Kina och Ryssland men det finns också en stark efterfrågan på de traditionella marknaderna i Europa och Nordamerika.

Saga Furs gav positiv varning

Pälshandlarkoncernen Saga Furs har gett en positiv resultatvarning.

Enligt ett börsmeddelande kommer resultatet under innevarande redovisningsperiod att överstiga resultatet från perioden innan.

Värdet på koncernens försäljning under pågående räkenskapsperiod väntas bli 980 miljoner euro. Resultatet under auktionen i september blev bättre än väntat och det ökar omsättningen mera än man tidigare har trott.

Källa: Yle 28.10.2013