Skinnpriserna sjönk så kraftigt under auktionen i Vanda senaste helg att branschen just nu inte är lönsam. Pälsfarmaren Kenneth Ingman i Vexala menar ändå att näringen inte är hotad i Finland.

Kenneth Ingman är ordförande för Finlands pälsdjursuppfödares förbund men själv också farmare i Vexala.

– Tittar man på året som helhet så har ju priserna varit bra. Men vid den senaste auktionen så gick man nog ned under lönsamhetsnivån, säger han.

Gäller det samtliga skinn?

– Ja, i princip nog. Både räv- och minkpriserna är för låga för tillfället.

Prisnedgång på 60 euro per skinn

Man brukar säga att det kostar ungefär 80 euro att ta fram ett rävskinn. Under veckoslutets auktion föll medelpriset på räv till de här nivåerna.

Och då måste man minnas att en stor del av skinnen, en tredjedel, inte ens bjöds ut till försäljning. Priset på 80 euro ska jämföras med priserna i våras. Då kunde samma skinn kosta över 140 euro.

Kenneth Ingman hoppas att svackan ska bli tillfällig. Men:

– Situationen är lite problematisk nu eftersom Ryssland i princip är borta helt ur bilden. Vi får förlita oss på Kina till 80 procent, och nu när också Kina hickar till så påverkar det oss ganska mycket. Men om vi får en kall vinter i Kina nu så kan det gå hur bra som helst igen, säger Kenneth Ingman

Kan bli utslagstävling

Samtidigt säger han att det kan finnas skäl att vara beredda på några tuffare år nu.

– Om de här låga priserna består så blir det helt enkelt utslagstävling. Någon ska bort för att få efterfrågan och produktion i balans igen, säger Ingman.

Vem är det som ska bort?

– Här i Finland klarade vi oss ganska bra genom den förra nedgången, och det har vi tänkt göra igen. Vi samarbetar ganska bra inom de finska farmarna. Vi har bra finansieringsstrukturer, en fungerande foderkedja och så har vi eget auktionsbolag. Så vi har egentligen den infrastruktur som krävs för att kunna vara konkurrenskraftiga också när det går nedåt, säger Ingman som menar att farmer i andra länder har det värre.

– Det är nog någon annan som får ta ned produktionen. De är sega gubbar de här farmarna i Finland, så nog reder vi ut det här också, säger Kenneth Ingman.

Den förra nedgången inom näringen pågick i ungefär sju år, från år 2003 till 2009.

Källa: Yle 24.9.2015