MMM:n päätös 3.12.2021:

Suomen Pohjanlahden silakkakiintiö, Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakkakiintiö, kilohailikiintiö sekä Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö neuvoston asetuksessa (EU) 2021/1888 jaetaan vuotta 2022 koskeviksi valtakunnan ja Ahvenanmaan maakunnan kiintiöiksi seuraavasti:

Pohjanlahden silakkakiintiö (ICES osa-alueet 30–31)
Suomen kalastuskiintiö vuodeksi 2022 on 91 287 000 kg, josta valtakunnan kiintiö on 85 931 466 kg ja Ahvenanmaan maakunnan kiintiö on 5 355 534 kg.

Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakkakiintiö (ICES osa-alueet 25–27, 28.2, 29 ja 32)
Suomen kalastuskiintiö vuodeksi 2022 on 11 766 000 kg, josta valtakunnan kiintiö on 9 983 380 kg ja Ahvenanmaan maakunnan kiintiö on 1 782 620 kg.

Kilohailikiintiö (ICES osa-alueet 22–32)
Suomen kalastuskiintiö vuodeksi 2022 on 13 010 000 kg, josta valtakunnan kiintiö on 11 891 140 kg ja Ahvenanmaan maakunnan kiintiö on 1 118 860 kg.

Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö (ICES osa-alueet 22–31)
Suomen kalastuskiintiö vuodeksi 2022 on 16 488 lohta, josta valtakunnan kiintiö on 15 109 lohta ja Ahvenanmaan maakunnan kiintiö on 1 379 lohta.

Lähde: MMM 3.12.2021