Uudessakaupungissa aloitetaan uudentyyppinen elintarviketuotanto. Esimerkiksi siikaa ja salaattia kasvatetaan toisiaan hyödyntäen. Suljetun kierron konsepti toimii ilman päästöjä.

Kalan ja kasvihuoneviljelyn yhdistävän Sybimar Oy:n toiminta on alkanut, kun laitokseen saatiin eilen maanantaina ensimmäinen rekallinen kirjolohenpoikasia.

Uudessakaupungissa kehitetyssä suljetun kierron konseptissa elintarvikejätteistä tuotetulla kaasuenergialla tuotetaan sähköä ja lämpöä kasvihuoneelle ja suljetun vesikierron kalankasvatusaltaisiin.

Hiilineutraali tuotantoketju

Tuotannossa on optimoitu materiaalien hyödyntäminen ja näin lähiruokaa voidaan tuottaa hiilineutraalisti ilman päästöjä.

400 tonnin kalankasvatus ja 2 300 neliön kasvihuoneet aiheuttaisivat vanhalla systeemillä 950 sähkölämmitteisen omakotitalon verran hiilidioksidipäästöjä, arvioidaan Uudenkaupungin HINKU – hankkeen raportissa. HINKU on ympäristökeskuksen projekti, jonka tavoitteena on päästöjen vähentäminen.

Uuden tuotantokokonaisuuden kehittänyt Sybimar Oy:n toimitusjohtaja Rami Salmisen mukaan uutta on eri laitosten yhdistäminen.

– Esimerkiksi kasvihuoneet ovat osa kalankasvatuksen vedenpuhdistusjärjestelmää. Ravinnepitoiset vedet ohjataan kasvien käyttöön ja kasvihuone osaltaan lämmittää kalankasvatusta. Energia saadaan ympäristöystävällisesti jätteistä, Salminen kertoo.

Siikaa ja salaattia

Laitos otetaan käyttöön vaihe vaiheelta. Kirjolohen poikaskasvatuksen jälkeen teuraskalapuolella aloitetaan siiankasvatus. Kasvihuoneiden valmistuttua siellä kokeillaan salaatin, yrittien tai mansikoiden viljelyä.

– Sellaisia kasveja, jotka tarvitsevat paljon vettä, mutta vähän keinovaloa talvella, Salminen sanoo.

Uusi ruuanvalmistuskonsepti on herättänyt jo kiinnostusta, ja Rami Salminen uskoo luovansa keksinnöstään uutta vientituotetta.

– Kiinnostusta on jo ollut ympäri maailmaa, ruokaa tarvitaan aina.

Lisää aiheesta Ajankohtaisessa kakkosessa TV2:ssa tiistaina klo 21.

Lähde: Yle 18.9.2012