Förra veckoslutet sköts 400 skarvar i den åländska skärgården under en gemensam insats. Mellan 40 och 50 jägare deltog i denna talkojakt allt från Geta till Brändö.

För att förhindra allvarlig skada på fiske, vatten och skog förorsakade av storskarv samt underarten mellanskarv, är skyddsjakt på skarv tillåten under perioden 15.4.2019–31.12.2019 på Åland. Avskjutningskvoten är maximalt 2000 (två tusen) skarvar för hela landskapet. Skyddsjakten förutsätter att det inte finns någon annan lämplig lösning än jakt och att upprätthållandet av artens bevarandestatus inte försvåras. Antalet fällda skarvar skall utan dröjsmål genom telefonsamtal eller på annat föreskrivet sätt meddelas landskapsregeringen. Landskapsregeringen avlyser jakten då det totala antalet rapporterade skarvar uppgår till 2000 stycken eller om det annars finns särskilda skäl.

Länk Riktlinjer för skyddsjakt på storskarv år 2019 https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/riktlinjer_storskarv_2019.pdf

Källa: Hbl 23.8.2019 och Ålands landskapsregering