Österbottens fiskarförbunds höstmöte hålls i Korsholms kulturhus, Skolvägen 1, Smedsby, Korsholm.

I början av mötet informerar Finlands Yrkesfiskarförbunds ordförande Jarno Aaltonen och vd Kim Jordas om aktuellt inom fiskerinäringen samt om Yrkesfiskarförbundets verksamhet. Verksamhetsledare Marina Nyqvist berättar om fiskarförbundets projekt ”Säl – ett värdefullt vilt”.

Källa: Österbottens Fiskarförbund