Det går inte att entydigt säga hur det står till med pälsdjursnäringen. Decemberauktionen gick inte så bra som man hade hoppats på och det är oklart om de kinesiska kunderna kommer till marsauktionen.

”Att vara pälsdjursuppfödare är som att spela bingo – marknaden går upp och ner.” Den liknelsen gav en pensionerad pälsdjursuppfödare på skinnutställningen i Nykarleby som ordnades på onsdag och torsdag.

– Våra största uppköpare är kineser och deras så kallade uppköpningsförmåga är väldigt svår att bedöma här och nu. Vi måste ta och se hur marsauktionen utfaller och därifrån ta beslut om hur vi går vidare, säger verksamhetsledare Dan-Ove Stenfors på Svenska Österbottens pälsdjursodlarförening (SÖP).

Även om marknaden är ostadig just nu tror man inte på SÖP att de norska planerna om att avveckla pälsnäringen kan leda till att även den finländska avvecklas.

– Jag tror inte att dylikt skulle kunna ske i Finland. Jag upplever att våra politiker har så mycket förstånd, att de ser långsiktigt på vårt arbete och vet att vi bedriver en ansvarsfull produktion, säger Stenfors.

1 103 skinn på utställning

I dagarna två ordnade SÖP en skinnutställning i Nykarleby. Genom utställningen fick föreningens medlemmar möjlighet att internt se hur det står till med produktionen och kvaliteten på skinnen.

– De får också en liten fingervisning om hur de kommer att klara sig på den nationella skinnutställningen som ordnas i Seinäjoki om en månad, säger Stenfors.

1 103 skinn ställdes ut i 32 rävklasser och tio minkklasser. Skinnen ställdes ut i så kallade lotter, i en rävlott fanns tre skinn och i en minklott fanns fem skinn.

Som bedömare av skinnen stod representanter för Saga Furs.

– Kvaliteten verkar vara väldigt bra i år. Det är en tjock och bra massa och täckningen är fin. Jag skulle säga att vi har helt klart haft ett fint uppfödningsår och farmarna har gjort ett toppenjobb med kvalitetsarbete, säger kvalitetschef Björn Eriksson på Saga Furs.

Är det bättre kvalitet än tidigare år?

– Jag skulle säga att speciellt blårävsskinnen är ett snäpp bättre än fjolåret, säger Eriksson.

Det var åttonde gången som SÖP ordnade skinnutställningen.

Källa: Yle 19.1.2018