Flera aktörer vill göra det otrevligt för skarvarna i Södra stadsfjärden i Vasa. Korsnäs-Malax fiskeområde vill doppa äggen i olja för att minska på kolonin.

Vasa stad har lämnat in en ansökan om att få skrämma de skarvar som bosatt sig i Södra stadsfjärden. Samtidigt har Korsnäs-Malax fiskeområde, dit också Vasa stads vattenområde hör, ansökt om att behandla skarväggen.

Marina Nyqvist, som är disponent på fiskeområdet, samt projektchef och planerare på Österbottens fiskarförbund, menar att behandling av ägg är ett mer effektivt sätt.

Skrämmer man bort dem hittar de boplats på annat ställe.

– Fiskeområdet anser att vi måste ta ansvar för de skarvar som finns på området, och åtgärda problemen på plats istället för att föra över dem på någon annan.

Skarvpopulationen är växande på alla håll, berättar Nyqvist.

Vill behandla äggen

Korsnäs-Malax fiskeområde har alltså lämnat in en ansökan om att få behandla äggen i Södra stadsfjärden. I första hand har man ansökt om oljering.

– Det innebär att man doppar äggen i parrafinolja, då får embryot inte luft och dör inne i ägget, säger Nyqvist.

När man oljerar ägg lämnar man ett ägg per bo obehandlat. Det här för att skarvarna lägger nya ägg om de inte får någon unge från kullen. Däremot nöjer de sig med en.

En annan metod för att behandla ägg är prickning. Då sticker man en tunn nål genom ägget för att avstanna embryoutvecklingen.

– I svensk forskning har oljerningen visat sig vara mer effektiv, säger Nyqvist.

Upprepar man behandlingen av ägg i tre år visar forskning att man inom fem år kan se resultat på kolonins storlek, berättar Nyqvist.

– Dessutom återvänder honorna inte gärna till ett ställe där häckningen gång på gång misslyckats.

Danskarna vet mer

Ingen vill ha bort skarven helt, menar Marina Nyqvist. Det man vill göra är att minska på de skador som fåglarna medför.

– Fiskeområdets uppgift är att värna om både fiskbeståndet och fisket. Vi vill främja både yrkes- och fritidsfiske i området, säger Nyqvist.
Hon berättar att man också i Danmark, dit fåglarna flyger på hösten, har stora problem.

– Skarven övervintrar där och orsakar stora problem med fiskebeståndet.

Nyqvist säger att det är viktigt att länderna runt Östersjön tar ett gemensamt ansvar för att förvalta fågelarten.

– Om vi inte tar tag i problemet här också, blir det större problem i Danmark.

I Danmark har skarvarna funnits sedan 1970-talet och har i flera år kraftigt försökt att minska på beståndet.

– Vi borde ta lära oss av de danska erfarenheterna att skarvarna verkligen kan vara ett hot mot det kustnära fisket.

Källa: Yle 29.6.2016