rsz hallit web

Suomenlahden hylkeenpyyntialueet selvitetään. Samalla selvitetään sekä kaupallista kalastusta että vapaa-ajankalastusta alueilla. Mikäli sinä metsästät hylkeitä tai kalastat, vastaa kyselyymme. Kyselyn tarkoitus on mm. turvata hylkeenmetsästysalueet jatkossakin, kun Suomenlahden luonnonsuojeluverkostoa kehitetään.

Vastaa kyselyyn tästä linkistä! (mm. Firefox- ja Chrome-selaimet toimivat hyvin)

Suomenlahden hylkeenpyynnistä kerätään tietoa Metsähallituksen, Suomen riistakeskuksen ja Suomen Metsästäjäliiton yhteistyöhankkeessa. Hankkeen kyselyssä kerätään myös tietoa alueen kaupallisesta – ja vapaa-ajan kalastuksesta. Kyselyn tarkoituksena on selvittää valtion yleisten vesialueiden käyttöä Suomenlahdella, jotta alueen metsästys-, kalastus- ja suojelukäytön kehittämistä varten saadaan tarvittavaa tietoa.

Olemassa olevan saalistiedon lisäksi on hyvin oleellista saada tietoa tärkeistä hylkeenpyyntialueista. Tietoa tarvitaan myös siitä, mistä alueen hylkeenpyytäjät tulevat, kuinka suuri alueella metsästävien ihmisten joukko on, sekä kuinka usein alueella käydään metsällä.

Kysely on auki 1.6.2016–31.8.2016. Kysely löytyy siis osoitteesta: http://query.eharava.fi/1651

Metsähallitus käsittelee kertynyttä aineistoa luottamuksellisesti. Tuloksia esitellään koosteina niin, että yksittäiset vastaukset tai merkinnät eivät ole yhdistettävissä vastaajaan.

Kyselyn tuloksia tullaan hyödyntämään Metsähallituksen maankäytön suunnittelussa ja metsästykseen sekä kalastukseen liittyvien palveluiden kehittämisessä. Siksi on tärkeää, että merkitset kohteet mahdollisimman tarkasti ja totuudenmukaisesti.

Lähde: Metsähallitus 1.6.2016