Uusia Oiva-järjestelmän tarkastuskohteita vuonna 2015 ovat esimerkiksi makeistehtaat, leipomot, myllyt ja lihaa, kalaa, maitoa tai munia käsittelevät laitokset. Saadut tulokset julkistetaan viimeistään 1.1.2016. 

Kuntien elintarvikevalvojat ovat tarkastaneet jo puolitoista vuotta elintarvikemyymälöiden, ravintoloiden ja suurkeittiöiden elintarviketurvallisuutta koko Suomessa Oiva-järjestelmän mukaisesti. Tulokset ovat olleet valtaosin hyviä ja järjestelmän on todettu yhtenäistävän tarkastuksia.

”Ensi vuonna hankimme kokemuksia siitä, miten Oiva-järjestelmä soveltuu esimerkiksi elintarviketehtaisiin. Saadut tulokset julkistetaan viimeistään 1.1.2016”, sanoo ylitarkastaja Marina HäggmanElintarviketurvallisuusvirasto Evirasta.

”Oiva-järjestelmää kokeiltiin ennen käyttöönottoa myös myymälöissä ja ravintoloissa vuonna 2011. Saimme kokeilusta arvokasta palautetta Oivan kehittämiseen”, täsmentää ylitarkastaja Marina Häggman.

Oiva-järjestelmä laajenee noin 7600 elintarvikealan yritykseen vuonna 2015. Oivassa jo mukana olevia myymälöitä ja ravintoloita on noin 37 500.

Elintarvikevalvojat tarkastavat muun muassa yrityksen yleistä hygieniatasoa, elintarvikkeiden lämpötiloja ja pakkausmerkintöjä. Elintarvikevalvonnan tulokset kerrotaan Oiva-raportissa, jossa hymynaama-symboleilla kuvataan yrityksen elintarvikevalvonnan tuloksia.

Valvontatietojen julkistamisella pyritään lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä ja antamaan kuluttajille tietoa valintojensa tueksi. Tavoitteena on myös lisätä tarkastusten vaikuttavuutta.

Lisää tietoa elintarvikevalvontatuloksista Oivan internetsivuilla: http://www.oivahymy.fi/portal/fi/

Lähde: Evira 17.12.2014