EU:s Östersjöstater undertecknande 17.12.2013 ett så kallat Memorandum of Understanding om hur det regionala fiskerisamarbetet i Östersjöområdet ska se ut.

Östersjön var först ut med inom ramen för Östersjöstrategin skapa ett forum för regionalt samarbete. I och med genomförandet av den nya fiskeripolitiken återfinns nu möjligheter för en utvecklad regionalförvaltning.

Mellan Östersjöstaterna finns en lång tradition av samarbete inom olika områden. Med de möjligheter som öppnats upp genom den nya fiskeripolitiken kan Östersjöstaterna gå vidare i arbetet med att ta de första stegen i ett genomförande av den reformerade fiskeripolitiken.

För att fullt ut nå de mål som finns inom den nyligen antagna gemensamma fiskeripolitiken behövs ett flertal åtgärder. Redan 2015 ska utkastförbudet vara på plats för Östersjöns del. Baltfish har diskuterat ett första förslag för att möjliggöra ett ikraftträdande.

Baltfish

Baltfish är ett forum för samarbete mellan EU:s Östersjöländer i fiskefrågor som en del av arbetet med fiske inom ramen för Östersjöstrategin. I och med genomförandet av den nya gemensamma fiskeripolitiken inom EU finns möjligheter till ett utvecklat regionalt samarbete. Baltfish kommer att utgöra ett forum för arbete med regionala frågor, enligt de förutsättningar som finns inom ramen för den nya grundförordningen.

Källa: Regeringskansliet i Sverige 17.12.2013