Fiskare betalar nu fiskevårdsavgiften flitigare än i fjol. Mera än 117 000 fiskare har erlagt den nya fiskevårdsavgiften, vilket är över 20 000 fler än under samma tid förra året, och intresset tycks fortfarande öka.

Den nya fiskevårdsavgiften kostar 39 euro per år och den kan betalas via Eräluvat.fi-webbutiken, servicenumret 020 69 2424 eller i de flesta Forststyrelsens naturum och i alla R-Kiosker.

– Orsaken ligger sannolikt inte i att fisket skulle ha ökat, utan i att fiskare upplever att fiskevårdsavgiften i den nya lagen om fiske är vettigare än de tidigare två avgifterna, berättar överinspektör Mikko Malin vid Forststyrelsen.

Trenden tycks alltså vara den att färre personer fiskar utan fisketillstånd. Tidigare betalade fiskare både en fiskevårdsavgift, som inte i sig ännu berättigade till fiske, och ett spöfisketillstånd till de län var de fiskade. I den nya lagen om fiske har dessa avgifter slagits samman till en enda fiskevårdsavgift.

Då man har betalat fiskevårdsavgiften kan man fiska med ett spö i största delen av Finlands vattenområden. De områden där man inte får spöfiska med enbart fiskevårdsavgiften presenteras på den nya webbtjänsten Kalastusrajoitus.fi. Tjänsten har redan publicerats, men den innehåller inte ännu alla områden med fiskebegränsningar eller -förbud.

Fiskevårdsavgiften är obligatorisk för alla fiskare i åldern 18–64 år, utom om de fiskar med endast metspö, pilk eller strömmingshäckla. För fiske med bragder och för kräftfiske behövs liksom tidigare erlagd fiskevårdsavgift samt vattenägarens tillstånd

Under hela fjolåret erlade 207 000 fiskare fiskeavgifter för hela året. I år väntas antalet personer som betalat fiskeavgiften stiga betydligt jämför med i fjol.

Forststyrelsen sköter insamlingen av fiskevårdsavgiften, och jord- och skogsbruksministerier ansvarar för användningen av medlen. Medlen styrs bland annat till fiskevård, ersättningar till vattenområdenas ägare och projekt som befrämjar fiske och fiskeövervakning.

Källa: Forststyrelsen 25.5.2016