Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund kräver omedelbara åtgärder för att kunna förutse och minska de skador som orsakas av storskarven. Därför skickar de en skrivelse till riksdagen om en lagändring.

Österbottens förbunds landskapsstyrelse tänker skicka in en skrivelse till riksdagen där de föreslår en ändring av naturvårdslagen.

Undantagslov krävs

I Finland är storskarven fridlyst året runt, och det enda sättet att påverka stammen är genom undantagstillstånd som beviljas av en myndighet.

Styrelsen för Österbottens förbund anser att problemet med det nuvarande systemet är att man alltid tvingas agera i efterhand.

Fiskare föreslås få rätt att skjuta skarv

Därför söker man nu proaktiva lösningar genom att göra ett undantag i skyddet av skarven.

Förslaget som man skickar in skulle bland annat ge fiskare rätt att såväl störa som döda storskarvar genom att skjuta nära fiskarnas fångstredskap.

Fiskare skulle även få skjuta skarv i områden där fågeln orsakar stor skada på fiskbestånden.

Källa: Yle Österbotten 26.6.2017