Österbottens fiskarförbund tror inte på skrämsel som en metod för att få bukt på skarvproblemen. Förbundet skulle hellre se jakt och preparering av ägg som sätt att stävja skarvstammen. Marina Nyqvist som är projektchef vid Österbottens fiskarförbund litar på danska forskningsresultat.

– Danmarks förvaltningsplan godkänner inte skrämsel av mellanstora och stora existerande kolonier. Jag förstår inte varför vi i Finlandgår mot en sådan rekommendation. Danska förvaltningsplanen är den mest utvecklade bland östersjöländerna, säger Nyqvist.

– Skrämsel sprider fåglarna till nya ställen och skarvarna far till sådana ställen där det finns goda fiskevatten. Det här är tidsfördriv. Danska forskare beskriver det som i värsta fall djurplågeri eftersom man stressar fåglarna, speciellt de unga fåglarna.

Gemensamt ansvar

Miljöminister Kimmo Tiilikainen besökte på tisdagen Närpes och i det sammanhanget sa han att han tror att skrämsel är det enda som hjälper mot skarvarna. Han understöder inte jakt. Marina Nyqvist på Österbottens fiskarförbund är av annan åsikt.

– Vi har ett så stort bestånd nu, över 25 000 häckande par. Det betyder att individantalet uppgår till 136 000 fåglar. Vi måste också här decimera beståndet.

En del av de finländska skarvarna övervintrar i Danmark där man är bekymrad över att en endemisk art av sik håller på att dö ut. Enligt Nyqvist har danska forskare påvisat att den enda orsaken till sikens död är skarvens predation under vintern i de åar där den ovanliga siken finns.

– Vi har ett gemensamt ansvar. Det är en gemensam fågel och vi har gemensamma problem, säger Nyqvist.

Skyddsjakt och preparering av ägg

Marina Nyqvist tycker att det bästa sättet att decimera skarvbeståndet skulle vara att både bedriva skyddsjakt och pricka eller olja ägg.

– Det är vägen framåt, och det är också det man gör i Danmark. Där har forskarna forskat i skarven mycket längre än någon forskare här i Finland eftersom man haft den 25 år längre där än här i Finland. Jag skulle följa deras rekommendationer.

Danskarna har följt rekommendationerna sedan 2002.

Minister Tiilikainen vill ändå inte ta till sig det Danska sättet att hantera skarvproblemen eftersom han anser att förhållandena i Danmark och Finland är så olika att man inte direkt kan jämföra dem. Nyqvist håller inte med.

– I Danmark har skarvarna börjat övervintra och gå in i åarna och där förorsakar de mera skada än i havet. På det sättet är omständigheterna olika. Men om vi ska fortsätta med skrämseltaktiken så kan den förorsaka att skarven sprids i insjöar och älvar här i Finland och att vi får samma problem. Det är någonting vi verkligen måste undvika, säger Nyqvist.

Källa: Yle 15.2.2017