Österbottens Fiskarförbund och Intresseföreningen för en levande skärgård har den 16 september sänt en skrivelse om behovet att utveckla förvaltningen av Finlands skarvbestånd till jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen och Miljöministeriet. Länk till skrivelsenhttp://www.fishpoint.net/skrivelse-om-skarv

Källa: Österbottens Fiskarförbund