Venäjän-kaupasta huolimatta halvasta öljystä on Suomellekin enemmän hyötyä kuin haittaa.

Öljyn hinnan uskotaan jo olevan lähellä pohjalukemiaan.

”On äärimmäisen riskaabelia sanoa mitään, mutta vaikuttaa varmistuvan, ettei hinta tästä romahtaisi enää hirveän paljon vaan alkaisi pikemminkin kääntyä nousuun”, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkija Paavo Sunisanoo.

Toisaalta maailmantalouden näkymät eivät luo hintoihin nousupaineita ainakaan vuoden alussa. Hinnan nousuun vaadittaisiin öljyn tuotannon väheneminen ainakin jossain päin maailmaa.

Vuosi 2015 on alkanut raakaöljyn hinnan ollessa alimmalla tasollaan sitten vuoden 2009. Maanantaina Brent-öljylaadun hinta oli alle 55 dollaria tynnyriltä, eli alimmalla tasollaan sitten vuoden 2009.

Varovaisuus arvioissa on ymmärrettävää. Vielä marraskuun alussa öljyn hinnan pohjalukemien uskottiin olevan lähellä jo 85 dollarissa tynnyriltä.

Tuolloin pidettiin jopa todennäköisenä, että öljyntuottajamaiden järjestö Opec leikkaisi omaa päivittäistä öljyntuotantoaan, mikä olisi tasannut kysynnän ja tarjonnan välistä eroa tämän vuoden alussa.

Öljyntuotannossa kilpailu markkinaosuuksista kuitenkin jatkuu. Opec laski joulukuussa öljynsä vuoden 2015 kysyntäennustetta 28,9 miljoonaan tynnyriin päivässä, muttei ole osoittanut merkkiäkään aikeista leikata tuotantoaan nykyisestä hieman yli 30 miljoonasta tynnyristä päivässä.

Supistuminen voikin Sunin mukaan alkaa Opecin toiveiden mukaisesti USA:n liuskeöljytuotannosta.

Uutistoimisto Bloombergin ennusteen mukaan investoinnit liuskeöljytuotantoon Yhdysvalloissa olisivat tänä vuonna kääntymässä pieneen laskuun.

Jo porattujen reikien pumppaaminen jatkuu, vaikka öljyn hinta laskisi vielä nykyiseltä tasolta. Niistäkin osa todennäköisesti ehtyy vuoden kuluessa, sillä liuskeöljyhankkeen elinkaari on lyhyempi kuin perinteisessä öljyntuotannossa.

Öljyn kysyntä näyttää ainakin vuoden alkupuolella heikolta.

”Ostopäällikköindeksit ovat painuneet melko matalalle, mikä ei kerro lähitulevaisuudesta hyvää”, Suni sanoo.

Toisaalta juuri öljyn hinnan laskun pitäisi tukea maailmantalouden kasvua. Nykyisen hintapudotuksen positiivinen vaikutus maailmantalouteen on arviolta 0,5-1,0 prosenttia, kun vertailukohtana on tilanne, jossa öljyn hinta olisi pysynyt yli 100 dollarin tasolla tynnyriltä.

Öljyn hinnan vaikutusta Suomen talouteen vaimentaa Venäjän-kauppa.

”Se on jonkinlainen puskuri öljyšokkeja vastaan. Kun öljyn hinta nousee, Venäjän talous kukoistaa samoin kuin meidän vientimme sinne”, Suni sanoo.

Nyt Venäjä laimentaa Suomen öljyn hinnasta saamaa hyötyä, kun vienti Venäjälle ja sieltä Suomeen suuntautuva matkailu sakkaavat. Yli 90 prosenttia Suomen viennistä kuitenkin suuntautuu muualle kuin Venäjälle.

”Öljyn hinnan laskun kokonaisvaikutus on kuitenkin positiivinen oman ostovoiman kehityksen ja muiden vientimarkkinoiden kautta”, Suni sanoo.

Lähde: Kauppalehti 5.1.2015