Norsk lax har god åtgång under påsken. Det verkar till och med som om påsken skulle slå ut julen som bästa försäljningstid. Nu talar vi om den odlade norska havslaxen.

Fiskhandlarförbundets viceordförande Calle Spring försäkrar att den lax som finländarna äter är färsk. Laxen som kommer hit har simmat omkring i de norska fjordarna bara två dagar tidigare.

Norska fiskodlare slaktar, tvättar och kyler ner fiskarna till plus en grad. Sedan packas fiskarna i speciallådor och placeras i ett tjockt lager av is. Framme i Finland får inte laxarna ha en temperatur som överstiger tre grader. Myndigheterna gör stickprov, berättar Calle Spring. Han poängterar att fiskarna kyls, inte fryses, ner.

Miljövänligheten en annan fråga

En annan sak är sedan hur miljövänlig den norska laxen är. Laxodlingen i Norge är storskalig affärsverksamhet och industrin försöker på allt sätt värna om ett gott rykte både när det gäller odlingen och leveranserna av lax till konsumenterna runt om i Europa.

Calle Spring säger att 95 procent av den lax som kommer till Finland transporteras hit med lastbilar endera via Uleåborg eller via Stockholm.

Det är bara i undantagsfall som vi kan hitta t.ex. chilensk lax som förpackats av någon internationell livsmedelskedja, säger Spring.

 

Källa: Yle 6.4.2012