IMG 1550

Kuva: Puheenjohtaja Christina Gestrin ja toiminnanjohtaja Christian Lindén

Nylands Fiskarförbund rf. höll årsmöte den 23.3. 2013 och återvalde riksdagsledamot Christina Gestrin från Esbo till ordförande samt yrkesfiskare Mikael Lindfors från Borgå till vice ordförande.

Nylands fiskarförbund rf. anser att löftet i regeringsprogrammet om att garantera yrkesfiskets verksamhetsmöjligheter bör beaktas då lagen om fiske förnyas. Lagen bör utformas så att yrkesfisket förutsättningar och vattenägarnas rättigheter inte försvagas jämfört med gällande lag.

Yrkesfiskets verksamhetsförutsättningar försvåras idag av de stora säl- och skarvbestånden samt den negativa bild av yrkesfisket som målas upp av bl.a. WWF genom den pågående trafikmärkeskampanjen. Kampanjen ledde år 2012 till att  S- och K-kedjans butiker beslöt att inte mera ta emot lokalt fångad sik och lax, trots att så gott som all fångad  lax och sik i Finska viken är utplanterad, avsedd för fiske.

Fiskarförbundet oroar sig för att bojkotten av inhemskt fångad lax och sik skall upprepas under den inkommande fiskesäsongen.

Fiskarförbundets ordförande Christina Gestrin konstaterar att den negativa inställningen till yrkesfisket tagit sig orimliga proportioner och är orättvis.

–          ” längs med Finska vikens kust återstår bara 20-30 yrkesfiskare. Den negativa inställningen från miljöorganisationer och fritidsfiskare försvårar rekryteringen av unga. Ändå har vårt kustnära, småskaliga, selektiva yrkesfiske många positiva miljöeffekter. Det är direkt vilseledande och kränkande att påstå att det kustnära yrkesfisket är oetiskt. Jag hoppas att WWF, butikskedjorna och köpmännen inser detta och återtar fjolårets uppmaning och beslut om att bojkotta inköp av inhemsk lax och sik”, konstaterar Gestrin.

 

Källa: Nylands Fiskarförbund 26.3.3013