NFF 210315-016 web

Riksdagsledamot Mikaela Nylander från Borgå valdes 21.3 i Helsingfors till ny ordförande för Nylands Fiskarförbund. Nylander efterträder Christina Gestrin som inte längre ställde upp för omval. Gestrin lämnar också riksdagen. Gestrin fungerade i 11 år som ordförande för Nylands Fiskarförbund.

Hon avtackades både av Nylands Fiskarförbund och Finlands Yrkesfiskarförbund. Yrkesfiskarförbundets vd Kim Jordas konstaterade i sitt tacktal att Christina Gestrins arbete för yrkesfiskarna och fiskerinäringen har haft två linjer. Dels har Gestrin kämpat för att förbättra Östersjöns tillstånd, både här på hemmaplan och internationellt. Det är ett arbete som kräver uthållighet och tålamod, men Östersjöns goda tillstånd är en grundförutsättning för fiskerinäringen och dess fortbestånd.

Den andra linjen har varit försvaret av yrkesfiskarna och deras intressen, speciellt i riksdagen. Det är glest om politiker som genuint talar och verkar för näringen så Gestrin har verkligen varit guld värd. Det är många gånger näringen behövt Gestrins hjälp för att få lösningar som vi kan leva med. Gestrin har alltid rakryggat ställt upp för näringen! Gestrin har också sett vikten av yrkesfiskarna har en fungerande intressebevakning.

Som ett litet tack för Gestrins insatser överräckte Jordas förbundets bildtavla nro 6 i ordningen till Gestrin.