Transport- och kommunikationsverket Traficom startar 1.1.2019. Det nya ämbetsverket bildas av Trafiksäkerhetsverket Trafi, Kommunikationsverket och en del av Trafikverkets myndighetsuppgifter, t.ex. Sjökartläggning.

Sammanslagningen påverkar inte ämbetsverkens existerande funktioner eller de tjänster som de tillhandahåller sina kunder. Verksamheten och tjänsterna fortsätter utan avbrott och de kommer att utvecklas ytterligare.

Traficoms kontaktinformation fr.o.m. 1.1.2019

·       E-post: fornamn.efternamn(at)traficom.fi (tidigare e-postadresser styrs till den nya adressen)

·       Besöksadress till huvudkontoret: Gumtäktsvägen 9, 00520 Helsingfors

·       Postadress: Transport- och kommunikationsverket Traficom, PB 320, 00059 TRAFICOM

·       Traficoms växel: 029 534 5000, fax: 029 534 5095

·       Webbplats: www. traficom.fi.

Källa: Trafi 17.12.2018