Trafiksäkerhetsverket har utfärdat nedan nämnda fartygssäkerhetsföreskrifter, som träder i kraft 1.1.2013.

Föreskrifterna finns i Finlex på webbadressen http://www.finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/501001/ och på Trafiksäkerhetsverkets webbplats www.trafi.fi .

• Fartygs lastlinjer och fribord

• Fartygs skrovkonstruktion

• Fartygs stabilitet

• Säkerheten på passagerarfartyg som används på inrikes resor och omfattas av non-SOLAS-direktivet

• Tillgängligheten hos passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg som används för allmänna transporter

• Säkerheten på specialfartyg

• Säkerheten på fiskefartyg

• Säkerheten på höghastighetsfartyg

 

Källa: Trafi 21.12.2012