Fyra fiskeföretag planerar att starta en fabrik för fiskberedning i Simrishamns hamn. I vinter räknar nybildade Österlen Fiskberedning AB med att klubba en etablering i Simrishamn.

– Vår ambition är att starta en ny verksamhet i Simrishamn. Vi har haft flera samtal med kommunledningen och håller nu på med att ta fram en strategi om hur vi ska gå vidare. Den 1 december är planen att vi ska fatta beslut om att etablera oss i Simrishamn. säger Lars-Erik Persson, vd för Västkustfiskarna.

Varför Simrishamn?

– Vi har funderat på flera hamnar längs ost och sydkusten, men Simrishamn är mest lämpligt enligt alla aspekter. Simrishamn ligger strategiskt bäst. Dessutom finns det en politisk vilja i Simrishamn att skapa arbetstillfällen.

Hur många arbetstillfällen kan det bli?

– Det rör sig om ett tvåsiffrigt antal. Mer än så kan jag inte säga.

Det är fyra delägare i Österlen Fiskberedning AB, vars syfte är att skapa avsättning för Östersjötorsk i Sverige.

– Vi vill leverera till den svenska detaljhandeln och grossiströrelsen. Mycket av produkterna går utomlands, men vi anser att de svenska produkterna ska konsumeras i Sverige. Den svenska marknaden är vår prio ett.

Ledningen gläds

Kommunledningen gläds åt Västkustfiskarnas vilja att satsa på Simrishamn.

– Det här är större än man kan tro, säger Christer Vigren (ÖP), som varit kommunens man i förhandlingarna med företagen.

Etableringen av en ny beredningsindustri i Simrishamn kommer att dra till sig fler fiskare, menar han. Från resten av landet och även från länderna på andra sidan Östersjön.

– I och med att det blir en konkurrenssituation i hamnen lär fiskarna få bättre betalt och fler fiskare söker sig hit.

Christer Vigren tror att en nyetablering skulle kunna bli en vändpunkt.

Många slutar

– Landningen har sjunkit. Många fiskare slutar. Priserna går ner. När en aktör med störst muskler i hela branschen väljer att satsa här känns det som om skutan håller på att vända för Simrishamns hamn.

Simrishamns hamn är fortfarande landets största hamn om man ser till värdet på den landade fisken, men den nya fabriken lär göra att Simrishamns betydelse ökar igen.

Kommunen har lovat att satsa på en ny isfabrik om företaget etablerar sig i Simrishamn.

– Det blir en modern isfabrik med miljövänligt kylmedium, säger Christer Vigren.

Källa: Ystads Allehanda 22.8.2013