Hans Hästbacka har gett ut boken ”Väckning 4.30”. Boken är en samling ögonblickbilder från det österbottniska yrkesfisket. Boken har getts ut av förlaget Scriptum. Boken har 23 kapitel om olika kustfiskare och deras olika fisken och fiskesätt. Antalet sidor är 165.

Guy Svanbäck skriver i bokens förord att boken är ett viktigt tidsdokument över en näring i omvandling. Även om näring genomgår en kraftigt strukturomvandling och yrkesfiskarnas stadigt minskar tar Svanbäck fram det positiva: ”Fiskaren är en livsmedelsproducent, och den österbottniska fisken har alla de kännetecken som jag ser som viktiga: hälsosam, närproducerad och miljösmart”. 

Boken är ett dagsaktuellt tidsdokument om yrkesfisket och den är värd att skaffas.

 

Boken kan beställas från förlaget Scriptum, tel. 0400-451 4600 (pris 25 euro).