Lena Talvitie från Malax har gett ut en ny bok med namnet ”Hur blev det så här?”. Boken har underrubriken ”Om mobbningen av en hel yrkeskår”. Mycket i boken handlar om lax – eftersom den blivit en symbol för hur illa det kan gå.

Enligt presentationen av boken belyser den hur en hel yrkeskår – yrkesfiskarna – har blivit mobbade, medvetet eller omedvetet. Boken skall ses som en upplysningsbok om hur galet det kan bli när ingen lyssnar. Bilden på boken omslag visar sjödynga som kan komma i nätet. Den får symbolisera all skit som yrkesfiskarna fått ta emot under årtiondena.

lehti kuva

oken kan beställas av Lena Talvitie, Åminnevägen 366 A, 66100 Malax, tele: 0400-167108 eller mail: lena.talvitie@pp.malax.fi .Boken kostar 20 € / st  + postporto.

Källa: Lena Talvitie