SFRs extra årsstämma som hölls på Novotel i Göteborg den 26 juni beslutade att SFR nu avvecklas som medlemsorganisation. Det ”gamla SFR” som varit verksamt som medlemsorganisation sedan 1948 är i och med detta borta och har lämnat plats för en struktur bestående av producentorganisationer (PO), som ska samverka via en samordningsorganisation; det ”nya SFR”.

De producentorganisationer som i skrivande stund har  valt att ansluta sig är:  Sveriges Fiskares Producent Organisation,  SFPO,  Swedish Pelagic Federation PO, SPFPO och Gävlefiskarnas PO, GFPO.

SFR tar från och med den 3 juli inte ut några avgifter, utan använder det egna kapitalet för att finansiera verksamheten tills vidare. 
Ett nytt avgiftssystem ska utarbetas av den nya styrelsen innan den 30 september.

Källa: SFR 29.6.2015, se också https://www.sakl.fi/index.php/fi/ajankohtaista/3075-yrkesfisket-organiseras-pa-nytt-i-sverige