Fortsat store fiskebestande og den totale fangstværdi i norsk fiskeri for 2012 resulterede i 14 milliarder kroner. Det er en nedgang i forhold til topåret 2011, hvor den samlede fangstværdi endte på 16 milliarder kroner.

De sidste mange år er fiskebestandene øget kraftigt, som det fremgår af rapporten ”Økonomiske og biologiske nøgletal fra de norske fiskerier 2012, der blandt andet fortæller om udviklingen af gydebestand, fangst, fangstværdi og lønsomhed i fiskeriet over en periode på 27 år fra 1985 til 1012. 

Størrelsen af den gydemodne del af fiskebestanden, er som regel en god indikator for fiske ressurserne samt for antallet af gydebestande, for de fleste bundarter, der ligeledes er øget med næsten tre gange. Det samme gør sig gældende for summen af gydebestanden for de pelagiske arter, der også er øget med næsten tre gange i samme periode. 

Specielt bestanden af den norske arktiske torsk og norsk vårgyde sild, har været motorene i denne udvikling. Det vil sige gydebestanden af norsk arktisk torsk øges statsligt, mens gydebestanden af norsk vårgydende sild, er blevet reduceret i de sidste år.

I 2012 lå fangsværdien for de pelagiske arter i underkanten af seks milliarder. Dette skyldes nedgangen i det landede kvantum samt de stærkt reducerede priser på makrel. Der er dog en stigende trend i lønsomheden i fiskerflåden, der er for opadgående og 2011 var et særdeles godt år med en gennemsnitlig driftsmargin på hele 22 procent.

Rapporten viser samtidig at antallet af fiskere og fiskefartøjer er væsentligt reduceret i samme periode, fra 1985 til 2012 og det samme er tilskuddene til fiskerflåden, hvor der blev givet 1,2 milliarder kroner i tilskud til de norske fiskere i 1985, er dette tal nu faldet til kun ca. 51 millioner kroner. 

Antal fartøjer i den norske fiskerflåde er ved udgange af 2012 lige i omegnen af 6.200 fartøjer, mens det registrede antal fiskere, lå på ca. 12.000. 

Källa: Fiskeridir.no/ FiskerForum.com 30.4.2013