Saimaalla on kehitetty norppaturvallinen ja tehokkaasti kalastava rysä. Se soveltuu taloudellisesti tärkeiden kalojen, kuten kuhan ja ahvenen, pyyntiin. Rysämallia on kehitetty usean vuoden ajan, ja sitä on testattu koekalastuksissa ja seurattu vedenalaiskameroilla Saimaalla.

Uusi rysämalli on päältä katettu pohjarysä, jossa norpan kulku rysän kalapesään on estetty kokonaan estokalterin avulla.

Kehitystyö lähti käyntiin ammattikalastajien aloitteesta vuosikymmenen alussa. Mukana on ollut viranomaisista, tutkijoista, suojeluväestä ja ammattikalastajista koostuva työryhmä.
— Verkkokalastus on aikaa vievää puuhaa, sanoo rantasalmelainen ammattikalastaja Markku Kettunen.
— Rysät kalastavat ympäri vuorokauden, ja kala säilyy niissä hyvänä useamman päivän.

Kettunen on ollut mukana kehittämässä norppaturvallista rysää, joka toimii ammattilaiskäytössä. Kettunen itse käyttää rysää kalastaessaan ja on ollut tyytyväinen siihen. Rysä on valmistettu alusta asti itse käsityönä.
— Kyllä siihen aikaa saa menemään, ehkä kuukauden se vie, Kettunen arvioi.

Rysästä erityisen tekee se, että sitä voi käyttää myös verkkokalastusrajoitusten aikana 15.4-30.6, jolloin verkkojen käyttö on kielletty myös ammattikalastajilta.
— Silloin ainoa tapa kalastaa on norppaturvallinen rysä, Kettunen sanoo.

Pyydyskehittelyn tuloksena on kalastusrajoituksia koskevaan lakiin tullut lisäys, jossa päältä suljetuilla rysillä kalastaminen sallitaan, jos pyydykset on varustettu estokalterilla.

Ensi vuoden aikana koerysätyypin kalastavuutta ja käsiteltävyyttä pyritään edelleen kehittelemään.

Lähde: 27.9.2016