Saimaannorpan suojeluasetusta täsmennetään keväällä. Suojelualueet voivat kasvaa ja suojeluaika jatkua. Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan Maakuntaliittojen järjestämissä tilaisuuksissa viranomaiset kuulevat paikallisten asukkaiden mielipiteitä asetuksesta ja sen täsmentämisestä. Kuulemistilaisuudet ovat tiistaina Puumalassa ja keskiviikkona Savonlinnassa. Eteläsaimaalaisia mielipiteitä kuullaan ensi maanantaina Taipalsaarella.

Maa- ja metsätalousministeriön asettaman saimaannorpan suojelun seurantatyöryhmän raportti valmistuu marraskuun lopussa. Alustavien tietojen mukaan suojelutoimet ovat tehonneet.

– Norppakanta kasvaa hyvin ympäristöministeriön laatiman suojelustrategian mukaisesti. Radikaaleja muutoksia ei ole tarpeen tehdä, eikä asetusluonnosta vielä ole. Nyt kuullaan paikallisia näkemyksiä siitä, miten suojelutoimenpiteet on koettu ja minkä tyyppisiä täsmennyksiä on tarpeen tehdä, että ovatko toimet ja niiden taustat ymmärrettäviä ja hyväksyttäviä, sanoo seurantaryhmän puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeriön kalastusneuvos Eija Kirjavainen.

Suojelutoimien vaikutuksia arvioidaan myös uuden asetuksen muotoilun kannalta. Kasvava kanta vaatii ehkä muutoksia suojeluun.

– Kysymys on myös sitä, miten mahdollisesti otetaan huomioon esimerkiksi kannan levittäytyminen vanhoille esiintymisalueille. Meillä ei ole paikallista tuntemusta ja tietoa kaivataan. Toisaalta kysytään mitä täsmennyksiä näihin rajoituksiin voitaisiin mahdollisesti tehdä sivusaaliskuolleisuuden vähentämiseksi. Esimerkiksi, vaikka katiskat ovat kehittyneet, ei näytä menneen perille havaskatiskoiden osalta se viesti, miten vaarallisia ne ovat saimaannorpalle, Eija Kirjavainen valistaa.

Suojelutoimet osuvat kalastajaan ja norppaan

Kalastusmenetelmästä riippuen norpan suojaksi asetetut rajoitukset ovat purreet kalastajien ansioihin. Etenkin verkkokalastuksessa vaikutus on iso.

– Kyllähän ne ilman muuta näkyvät, kun iso osa parhaasta kalastuskaudesta, eli kevät on pois suljettu verkkopyynniltä. Sitten nämä pyydystyyppiasetukset vaikuttavat varsinkin ammattikalastajiin. Pyydyksiä on jouduttu uusimaan ja eikä ole mahdollista niin joustavasti sopeutua esimerkiksi vuodenaikojen ja kalakantojen vaihteluun eikä suojelun aiheuttamiin rajoituksiin, toteaa Luonnonvarakeskuksen tutkija Irma Kolari.

– Näiden asetusten ansiosta yhä useampi norppa on verkoilta välttynyt ja kanta on levinnyt. Puruvedellä tavataan norppia, mutta poikasia ei vielä synny. Pohjoisella Saimaalla, Rääkkylä seuduilla on viime vuosina poikasia syntynyt, samoin Mikkelin lähellä Yövedellä sekä Luonterilla. Louhivedelläkin on norppia tavattu, Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela iloitsee norpan potentiaalista.

Tukkanuottasille Irma Kolarin ja Jouni Koskelan ei kuitenkaan tarvitse ryhtyä. Sekä norppa että kalastus pitää ottaa huomioon. Norpan poikasten kuolleisuus on vähentynyt, mutta kuolemantapauksia on nyt havaittu enemmän suojelualueiden ja suojelukauden ulkopuolella. Toisaalta suojeluaikana pyytämättä jääneet kalat ovat kalastettavissa muuna aikana.

Lähde: Yle 13.10.2015