Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) legger ferske forskningsmidler på bordet for å belyse effektene vindkraft til havs har på fiskeriene.

Regjeringen foreslår 10 millioner kroner ekstra til Havforskningsinstituttet i revidert nasjonalbudsjett. Midlene skal brukes til å styrke kunnskapen om effektene både vindkraft og havbruk til havs har på fiskeriene, skriver NTB.

– Regjeringen ønsker god sameksistens mellom havnæringene. Målet er å finne løsninger som er basert på et godt kunnskapsgrunnlag, og som fortsetter å skape vekstmuligheter for havnæringene i tiden fremover, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran til nettavisa.

– Mer kunnskap og forskning har lenge vært etterlyst fra fiskerinæringen.

Han peker på at Norge trenger både mer matproduksjon og mer kraft fra havet og at målet er å sikre at beslutningene som tas er basert på beste tilgjengelige kunnskap

– Næringer som allerede bruker havet skal være trygge på at de ikke skal fortrenges, understreker statsråden.

Källa: NRK 11.5.2022