YVA-menettelyn lausuntokierros ympäristövaikutusten arviointimenettelystä päättyi jo kesän alussa. Nyt odotellaan osakkaiden eli kaasuyhtiöiden päätöksiä. Nord Stream AG suunnittelee kahden uuden maakaasuputken rakentamista Venäjältä Suomen, Ruotsin ja Tanskan vesien kautta Saksaan.

Kaasuputkiyhtiö Nord Streamin hanke uusien maakaasuputkien rakentamiseksi Venäjältä Saksaan junnaa paikallaan. Viime keväänä käynnistyneen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn lausuntokierroksen ja viranomaislausuntojen jälkeen odotellaan osakkaiden eli hankkeessa mukana olevien kaasuyhtiöiden päätöksiä, kertoo Nord Streamin Suomen viestintäpäällikkö Minna Sundelin.

– Päätöksien aikataulusta ei ole varmaa tietoa. Niitä saattaa tulla syksyn aikana, kertoo Sundelin.

Hankkeessa ovat mukana Nord Streamin perustaneet kaasuyhtiöt, venäläinen OAO Gazprom sekä eurooppalaiset Wintershall Holding GmbH, E.ON Ruhrgas AG, N.V. Nederlandse Gasunie ja GDF SUEZ.

Myös Kotkan ja Haminan ympäristölautakunnat ovat antaneet lausuntonsa YVA-menettelyn arviointiohjelmasta. Lautakunnilla ei ollut huomautettavaa arviointiohjelman sisältöön.

– Totesimme myös, että Nord Streamin laajennushanke sijaitsee Haminan ja Virolahden osalta kauempana etelässä kuin nykyiset Nord Streamin putkilinjat 1 ja 2, sanoo Haminan kaupungin ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff.

YVA-ohjelmassa esitetään myös, että putkien pinnoitus tehtäisiin Kotkassa. Logistiikkaa hoidettaisiin sekä Kotkassa että Hangossa. Sundelinin mukaan kaikki on kuitenkin vielä avoinna.

Hankkeen toteuttamista varten Nord Stream tarvitsee vesilain mukaisen luvan ja Suomen talousvyöhykkeestä annetun valtioneuvoston suostumuksen. Nämä voidaan myöntää hakemuksesta vasta sen jälkeen, kun ympäristövaikutusten arviointimenettely on kokonaisuudessaan päättynyt.

YVA-menettelyn arvioidaan päättyvän vuonna 2015.

Lähde: Yle 14.8.2013

Kommentti: SAKL on jättänyt lausuman/ mielipiteen hankkeen arviointiohjelmasta 6.6.2013