Metangas som läckte ut från de saboterade Nord Stream-ledningarna nordost om Bornholm kan ha påverkat torsken då det finns en viss förändring på gälarna, visar en analys från Staten veterinärmedicinska anstalt, SVA.

Det var i oktober som Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, gjorde en expedition till havsområdet strax nordost om Bornholm där läckorna på gasledningarna upptäcktes.

”Vi ser en viss typ av förändringar, men torsken generellt såg fin ut så det verkar inte ha haft någon stor effekt på beståndet vi provtog”, säger Charlotte Axén, tillförordnad statsveterinär på SVA.

Källa: SR P4 25.1.2023