Nord Stream AG on 17.4 aloittanut laajennushankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn Suomessa.

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa maakaasun kuljetuskapasiteettia yhdellä tai kahdella lisäputkilinjalla Venäjältä Itämeren poikki Euroopan unioniin.

YVA-ohjelma on nähtävillä Suomen etelärannikon kunnissa ja Ahvenanmaalla 8.4.-6.6.2013.

SAKL ottaa kantaa hankkeeseen kevään aikana.

Lähde: Nord Stream AG 17.4 ja SAKL