Sveitsiläinen hankevastaava Nord Stream 2 AG on jättänyt lupahakemukset tällä viikolla vastaaville lupaviranomaisille yhteensä 1200 kilometriä pitkän, Itämeren poikki suunnitellun Nord Stream 2 –kaksoisputkilinjan rakentamiseksi Suomen talousvyöhykkeelle. Putkilinjan on määrä kulkea (noin 374 km) Suomen kansainvälistä vesialuetta olevan talousvyöhykkeen läpi.

Lupahakemus Suomen talousvyöhykkeen käyttöä varten jätettiin Työ- ja elinkeinoministeriölle alkuviikosta. Lupapäätös edellyttää valtioneuvoston suostumusta. Suomen talousvyöhykkeellä putkilinjan rakentamista ja käyttöä varten vaaditaan vesilain mukainen lupa. Nord Stream 2 AG jätti vesilupahakemuksen Etelä-Suomen Aluehallintovirastolle tiistaina.

Suomessa lupavaihetta edelsi YVA-menettely, joka päättyi heinäkuussa yhteysviranomaisen todettua YVA-selostuksen riittäväksi. Lupamenettelyt ovat käynnissä myös muissa putkilinjan kauttakulkumaissa (Venäjällä, Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa).

Lisätietoa hankkeen lupamenettelyistä löytyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi Nord Stream 2:n internet-sivuilla osoitteessa: https://www.nord-stream2.com/fi/permitting-finland/yva-asiakirjat-suomessa/ 

Nord Stream 2 on Itämeren poikki suunniteltu putkilinja, joka tulee kuljettamaan maakaasua yli 1 200 kilometrin matkan maailman suurimmista kaasuesiintymistä Venäjältä suoraa reittiä pitkin kuluttajille Eurooppaan. Nord Stream 2 seuraa pitkälti olemassa olevaa Nord Streamia ja on teknologialtaan vastaava. Euroopan kotimaisen kaasun tuotannon ennustetaan puolittuvan seuraavan 20 vuoden aikana. Nord Stream 2:n kaksoisputkijärjestelmä auttaa Eurooppaa saavuttamaan sen kaasun tuontitarpeet. Sillä on kapasiteetti kuljettaa 55 miljardia kuutiometriä  maakaasua vuodessa, joka vastaa 26 miljoonan eurooppalaisen kotitalouden energiatarpeisiin. Turvallinen ja matalapäästöinen maakaasun toimitusreitti tukee myös

Euroopan tavoitetta saavuttaa ympäristöystävällinen energiavalikoima, kun kaasu korvaa hiilen sähkötuotannossa sekä toimii varavoimana ajoittain saatavilla oleville uusiutuville energiamuodoille, kuten tuuli-

ja aurinkovoimalle.

Lähde: Nord Stream 22.9.2017