Maa- ja metsätalousministeriö on 23.5.2017 tehnyt päätöksen eräissä Euroopan unionin kalastuspolitiikkaa koskevissa asetuksissa tarkoitetuista saaliiden purkusatamista.

PDF suomi
PDF svenska

Lähde: MMM 2.6.2017