Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui Luxemburgissa maanantaina 22.4. Keskustelujen aiheina olivat EU:n yhteisen maatalous- ja kalastuspolitiikan uudistukset. Suomea kokouksessa edusti valtiosihteeri Risto Artjoki.

Periaatekeskustelu kalastuspolitiikan perusasetuksesta

Neuvosto kävi periaatekeskustelun yhteisen kalastuspolitiikan perusasetuksesta neuvoston, Euroopan parlamentin ja komission tulevien trilogineuvotteluiden pohjustamiseksi. Lisäksi kuultiin tilannekatsaus kalan markkinajärjestelyä koskevista trilogineuvotteluista ja komission tiedonannon esittely, joka koskee kalastuksessa sivusaaliina saatavia lintuja

Suomen kanta on, että yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteen pitää perustua kestävään enimmäistuotantoon ja varovaisuusperiaatteen soveltamiseen. Suomi on tyytyväinen siihen, että neuvostolla ja Euroopan parlamentilla on yhteisymmärrys saaliiden purkamisvelvoitteen voimaansaattamisen aikataulusta Itämeren osalta.

Suomi katsoo, että alueellistaminen on eräs uudistuksen tärkeimmistä elementeistä. Suomen mielestä neuvoston yleisnäkemyksessä määritelty kalastuspolitiikan alueellistamista koskeva malli on erinomainen, eikä sen muuttamiseen pidä ryhtyä.

Lähde: MMM 22.4.2013