Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu maanantaina 15.7.2013 puheenjohtajanaan ensi kertaa Liettua, joka esittelee puheenjohtajakauden ohjelmansa. Ministereiden on myös määrä pohtia meri- ja kalatalousrahastoa, vuoden 2014 kalastusmahdollisuuksia sekä yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanoa. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen.

Neuvosto pyrkii saavuttamaan yhteisymmärryksen Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan asetusehdotuksen vielä auki olevista kysymyksistä. Vaikein asiakokonaisuus on rahaston varojen jako jäsenmaiden välillä sekä varojen kohdentaminen eri käyttötarkoituksiin. Suomi pitää tärkeänä, että rahaston varojen jaossa huomioidaan uudistun kalastuspolitiikan tavoitteet sekä tulevaisuuden tarpeet. Tältä osin Suomi korostaa pienimuotoisen kalastuksen, kestävän vesiviljelyn kehittämiseen sekä kalatalouteen ja kalakantojen elinvoimaisuuteen liittyvien ympäristötoimenpiteiden merkitystä. Lisäksi Suomi pyrkii turvaamaan kalastuksen valvonnalle ja tiedonkeruulle riittävät resurssit.

Euroopan komissio antaa kokouksessa tiedonannon linjauksista, joita komissio aikoo noudattaa valmistellessaan ehdotuksiaan vuoden 2014 kalastusmahdollisuuksista. Suomi kannattaa komission lähestymistapaa, jossa tärkeässä asemassa ovat kalakantoja koskevien monivuotisten suunnitelmien ja tieteellisten suositusten noudattaminen. Tapauksissa, joissa tieteellistä lausuntoa ei ole saatavissa, olisi noudatettava ennalta varautumisen periaatetta. Suomi pitää tärkeänä, että edellä mainitut linjaukset otetaan myös huomioon Itämeren lohikantojen kalastusmahdollisuuksien mitoittamisessa.

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta saavutettiin poliittinen yhteisymmärrys EU-toimielinten välillä 23.-26.6. käydyissä neuvotteluissa. Uusi puheenjohtajamaa Liettua antaa tilannekatsauksen uudistuksen lopullista hyväksymistä ja täytäntöönpanoa koskevista menettelyistä ja aikataulusta.

Lähde: MMM