Maatalous- ja kalastusneuvosto käsitteli kokouksessaan maanantaina 28.1. EU:n yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta. Lisäksi uusi puheenjohtajamaa Irlanti esitteli työohjelmansa ja näkemyksensä maatalouspolitiikan uudistusaikataulusta. Työohjelma keskittyy kolmeen suurempaan asiakokonaisuuteen, jotka ovat yhteisen maatalouspolitiikan uudistus, yhteisen kalastuspolitiikan uudistus sekä eläin- ja kasvinterveyspolitiikan uudistaminen Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen.

Neuvoston pohdittavana ollut yhteisen kalastuspolitiikan uudistuspaketti sisältää ehdotukset EU:n yhteisestä kalastuspolitiikasta, kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Tavoitteena on saavuttaa Euroopan parlamentin kanssa yhteisymmärrys uudistuksesta kesäkuussa 2013.

Ministeri Koskinen piti tavoitetta ja aikataulua oikein asetettuna:

– Haluamme tukea työtä tavoitteiden saavuttamiseksi aikataulussa. Sekä perusasetuksen että rahastoasetuksen osalta keskustelua vaativat kysymykset on tunnistettu oikein. Meri- ja kalatalousrahastoasetuksen osalta haluamme kuitenkin varmistaa, että voimme jatkaa nykyistä kustannustehokasta hallintojärjestelmää. Rahastoasetusehdotuksen pienimuotoisen rannikkokalastuksen määritelmä on myös ongelmallinen, sen tulisi paremmin ottaa huomioon jäsenmaiden kalastuksen erityispiirteet.

Lähde: MMM 28.1.2013