Maatalous- ja kalastusneuvosto päätti eilen illalla kokouksessaan Atlantin ja Pohjanmeren suurimmista sallituista kalansaaliista ja jäsenmaiden kalastuskiintiöistä. Suomen kannalta tärkeät Itämeren kalastuskiintiöt on ratkaistu jo lokakuussa.

Kalakantojen tilan yleinen kohentuminen johti tänä vuonna siihen, että maanantain ja tiistain neuvotteluissa saavutettiin ratkaisu totuttua varhaisemmassa vaiheessa. Päätös oli lopulta yksimielinen. Kalastuskomissaari Maria Damanaki totesi ratkaisun olevan vastuullinen ja johtavan kohti tavoitteena olevaa kalakantojen kestävää enimmäistuottoa.

Neuvoston yhteydessä maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen allekirjoitti yhdessä seitsemän muun Itämeren jäsenmaan ministerin kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan BALTFISH-foorumin menettelyistä. BALTFISH on epävirallinen Itämeren jäsenmaiden ministeriöiden välinen kalatalousasioita alueellisella tasolla käsittelevä foorumi.

Allekirjoitustilaisuudessa mukana ollut komissaari Damanaki totesi, että BALTFISH on tähänastisen aktiivisen ja vastuullisen toimintansa perusteella osoittanut olevansa hyvä esimerkki siitä, miten alueellisella tasolla voidaan ratkaista teknisiä asioita entistä sujuvammin EU:n kalastuspolitiikan uudistuksen alueellistamisen hengessä.

Lähde: MMM 18.12.2013