EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Tšekki ja Euroopan parlamentti pääsivät alustavaan poliittiseen yhteisymmärrykseen järjestelmästä, joka koskee kalastusalusten pääsyä jäsenmaiden aluevesille.

EU:n vesille pääsyä koskevat säännöt olisivat vanhentuneet vuoden loppuun mennessä, mutta yhteisymmärryksen mukaan niitä jatketaan 10 vuodella. Mikäli yhteisymmärrys vahvistetaan, sitä aletaan soveltaa 1. tammikuuta 2023.

Yhteisymmärryksellä varmistetaan, että nykyiset rajoitukset eivät raukea vuoden lopussa ja että pääsy jäsenmaiden vesille on rajoitettua.

Asiasta sopiminen oli erittäin kiireellistä. Onnistuimme välttämään kaaoksen jäsenmaiden aluevesillä ja takaamaan samalla jatkuvuuden, varmuuden ja vakauden kaikille kalastuslaivastoille ja kalastajille. Nykyisen järjestelmän puitteissa EU:ssa aikaansaatua tasapainoa ei horjuteta, mikä on ehdottomasti hyvä uutinen.

– Jaroslav Zajíček, Tšekin pysyvän edustajan sijainen

Kuten alustavassa yhteisymmärryksessä korostetaan, pääsyrajoitukset ovat olennainen osa yhteistä kalastuspolitiikkaa. Voimassaolon jatkamisen kestoa ja soveltamisalaa voidaan tarkistaa aina yhteisen kalastuspolitiikan tulevien uudelleentarkastelujen yhteydessä sen jälkeen, kun politiikan toimivuutta on ensin arvioitu. Komissio arvioi vesille pääsyä koskevat yleiset säännöt ennen nykyisten poikkeusten voimassaolon päättymistä eli 30. kesäkuuta 2031 mennessä.

Taustatietoa

EU:n yhteisessä kalastuspolitiikassa vahvistetaan eurooppalaisten kalastuslaivastojen hallinnointia ja kalakantojen suojelua koskevat säännöt. Kaikilla eurooppalaisilla kalastuslaivastoilla on yhteisen kalastuspolitiikan nojalla yhtäläinen pääsy EU:n vesille ja kalastusalueille, mikä antaa kalastajille mahdollisuuden kilpailla oikeudenmukaisesti. Jäsenmaat neuvottelivat vuonna 1977 poikkeuksen tästä keskeisestä periaatteesta, jotta rannikkovaltiot saattoivat rajoittaa pääsyn 6 meripeninkulman vyöhykkeellä omille laivastoilleen ja jotta voitiin säilyttää muiden jäsenmaiden historialliset oikeudet 6–12 meripeninkulman välisellä vyöhykkeellä. Poikkeus sisällytettiin yhteiseen kalastuspolitiikkaan. Sitä on sittemmin jatkettu 10 vuoden välein yhteisen kalastuspolitiikan uudistusten yhteydessä. Poikkeuksen voimassaolon oli määrä päättyä 31. joulukuuta 2022. Euroopan komissio ehdotti 5. heinäkuuta 2021 EU:n vesille pääsyä koskevien rajoitusten jatkamista vielä 10 vuodella, jotta nykyinen järjestelmä ei keskeytyisi.

Seuraavat vaiheet

Alustava poliittinen yhteisymmärrys on hyväksyttävä neuvostossa ja Euroopan parlamentissa.

Lähde: Euroopan unionin neuvosto lehdistötiedote 29.9.2022 (SAKL huomautus: Ruotsin ja Suomen osalta vesille pääsy toistensa 4–12 mpk alueelle)