Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mukaan nykyiset kalanviljelymenetelmät soveltuvat uuden lajin, nelman, kasvatukseen. Nelma on suurikokoinen, valkolihainen, siikaa muistuttava kala, jolla halutaan vastata siikaan ja loheen mieltyneiden kuluttajien odotuksiin. Nelmasta toivotaan lisäksi uutta kannattavaa lajia vesiviljelylle. Kuluttajan lautaselle sitä saadaan kuitenkin odottaa vielä tovi.

RKTL:n tutkimuksessa nelman kasvuominaisuudet ja elinympäristövaatimukset osoittautuivat paljolti samanlaisiksi kuin kasvatetulla siialla. Laji viihtyy hyvin Suomessa vallitsevissa lämpötiloissa, ja lohikalojen viljelyssä yleisesti käytetyt rehut ja kasvatusmenetelmät soveltuvat myös nelmalle. Lajille ominaisia piirteitä ovat siikaa solakampi ruumiinmuoto ja se, että naaraskalat kasvavat usean kilon painoisiksi ennen sukukypsymistä, jonka tiedetään hidastavan kasvua.

Nelma on erittäin rasvainen kala. Käsiteltäessä se on pehmeähkö ja halkeileva, mutta tuotelaatututkimuksen ja jalostustestausten perusteella sen arvioidaan silti soveltuvan hyvin graavi- ja lämminsavutuotteisiin. Etenkin 2 – 3 kilon painoisena nelmalla näyttäisi olevan hyvät tuotteistamismahdollisuudet ja kysyntää jalostuksessa. Tätä pienempikokoinen nelma taas kilpailisi markkinoilla siian kanssa, mikä heikentäisi tuotannon kannattavuutta.

Nelmaa esiintyy Venäjällä, Kanadassa ja Alaskassa. Tulokaslajille tehtävän ekologisen riskiarvioinnin mukaan on melko todennäköistä, että nelmoja pääsee jossain vaiheessa luonnonvesiin, jos sitä viljellään tavanomaisissa kalanviljelylaitoksissa tai verkkoaltaissa. Riskinarvioinnin mukaan on kuitenkin erittäin epätodennäköistä, että karanneet nelmat pystyisivät muodostamaan Suomen vesistöihin pysyviä, lisääntyviä populaatioita. Tällä hetkellä nelmojen laajempi viljelymahdollisuus Suomessa on rajoitettu kiertovesilaitoksiin, joista niiden joutuminen luontoon on hyvin epätodennäköistä. Riskiarvioinnissa on lähdetty siitä, että nelma on tuotu Suomeen vain ruokakalanviljelyä varten, eikä lajin istutuksia luonnonvesiin sallita missään vaiheessa.

Nelman ruokakalanviljelyn käynnistyminen ja laajentaminen edellyttää emokalaston perustamista mahdollisimman monimuotoiseksi Suomessa nyt olevasta poikasmateriaalista. Mätiä on ensimmäisen kerran saatavilla ensi syksynä. Uusien kalaerien myötä lajia koskevaa tietoa, eläinaineksen laatua ja viljelyosaamista voidaan parantaa edelleen, jotta kaupallinen tuotanto olisi mahdollista kuluvan vuosikymmenen loppupuolella. Suomen kalanviljely tarvitsee uusia korkeahintaisia lajeja, joiden tuotannossa kansainvälinen kilpailu on vähäistä. Tällä hetkellä kalankasvatus perustuu lähes yksinomaan kirjoloheen, mikä tekee toimialasta suhdanneherkän.

Nelman viljelyominaisuuksia, tuotelaatua ja viljelytoiminnan ekologisia riskejä selvitettiin Euroopan kalatalousrahastosta rahoitetussa hankkeessa.

nelma

Nelmoja kasvatuksessa. Kuva: Risto Kannel

Lähde: RKTL 2.12.2014