Länsstyrelsen i Uppsala län ger inget Natura 2000-tillstånd för uppförande av en vindkraftpark på Finngrundet-Östra banken.
Bolaget har inte bevisat att växter och djur inte skadas av bygget.

Förutom natura 2000- ­tillståndet har Finngrunden Offshore AB också ansökt ­enligt två andra lagar hos regeringen.

– Det är inte kört för dem, de kan ju överklaga. Men de måste ha ett Natura 2000-tillstånd för att få bygga, säger Petter Söderberg, miljöskyddsenheten på länsstyrelsen.

Länsstyrelsen pekar på att utsjöbankarna har ett högt ekologiskt värde för den marina miljön.

 

Bankarna har betydelse för fiskarnas fortökning samt växt- och djurarters utbredning och spridning. Enligt myndigheten är det viktigt att habitaten för att skydda hotade arter finns kvar. Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att det i dag finns sådan kunskapsbrist att det inte går att komplettera ansökan med ytterligare utredning i frågan.

 

Göran Dalén, vd för WPD Stockholm offshore AB, tror att bolaget kommer att överklaga avslaget till mark- och miljödomstolen. Han säger att det inte rör sig om ett naturreservat ­utan ett Natura 2000- ­område där man kan tillåta aktiviteter om de inte är skadliga.

– Erfarenheter från Danmark och Tyskland visar att det inte gett allvarliga ­skador.

 

Fler remissinstanser har yttrat sig över ansökan. Artdatabanken säger nej. De menar att parken kommer att påverka chansen att bevara den biologiska mångfalden. De pekar på att beskrivningen av effekten på fågel är dålig.

 

Även havs- och vattenmyndigheten liksom länsstyrelsen i Gävleborg sågar idén. Länsstyrelsen menar att det inte finns kunskaper om adderande effekter av den planerade vindkraftparken på Finngrunden-Västra banken och att ­alternativa lokaliseringar inte har utretts ordentligt. Gävle och Tierp kommuner samt Sveriges Geologi­ska Undersökningar (SGU) säger ja till planerna.

 

Källa: Arbetarbladet 3.7.2012