Naturresursinstitutet(Luke) har påbörjat fältarbeten på havsområdet utanför Borgå och Sibbo. Luke samarbetar med Borgå–Sibbo fiskeområde i ett projekt som utvecklar användningen av geografisk data i den fiskeriekonomiska områdesplaneringen. Arbetet är en del av det fiskeriekonomiska miljöprogrammet, finansierat av Europeiska havs- och fiskerifonden och koordinerat av Luke.

Fältarbetena påbörjades föregående vecka inom Borgå–Sibbo fiskeområde. I maj och i början av juni är fokusen på kartläggning av gäddans och lakens förökningsområden. Gäddan leker i maj vid stränder med riklig vattenväxtlighet, vanligtvis vass. Laken leker redan under vintern och en bit längre ut från stranden. Lakynglen förflyttar sig strax efter att de kläckts till grunda stränder med växtlighet där det finns föda och skydd.

Gäddans och lakens förekomst kartläggs endast där det är mest sannolikt att de förekommer, det vill säga vasstränder. I maj lever de högst 1–2 cm långa ynglen inne bland tät växtlighet, så de observeras genom att vada i grunt strandvatten och ynglen fångas med hjälp av en liten håv. Alla yngel släpps tillbaka i havet efter att de räknats.

Uppgiften om var förökningsområdena finns, kan användas av fiskeområdet tillsammans med fiskerimyndigheterna för att t.ex. bestämma gränserna för tidsbundna fiskeförbudsområden för skydd av viktiga förökningsområden. Under projektets gång insamlas och sammanställs också annan geografisk information vars användbarhet bl.a. i utarbetandet av planen för nyttjande och vård granskas tillsammans med Borgå–Sibbo fiskeområde.

Det fiskeriekonomiska miljöprogrammet, som hör till fiskerinäringens innovationsprogram, startade våren 2017 och finansiering är beviljad för minst tre år. Våren 2017 kartlades gösens förökningsområden och de första resultaten blir klara hösten 2018. Arbetena planeras tillsammans med Borgå–Sibbo fiskeområde.

Källa: Luke 16.5.2018